เนื้อหาข่าวสาร (Post)

แสดงแบบ Card+Excerpt

Sustainability

นวัตกรรมที่สร้างสรรค์และนโยบายที่ครอบคลุม จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้คนสามารถอยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ความยั่งยืนนอกจากจะคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว

แสดงแบบ List: 2 คอลัมน์ ต่อจากด้านซ้าย (Offset=1)

ข่าวสาร (List+Excerpt: 1 คอลัมน์)

Virtual Panel Discussion 04 “ดูทีวีคนละช่อง มองมุมต่างๆ แต่ยังกินข้าวด้วยกันได้”

ชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพี่เบนซ์   แห่ง Salmon House เจ้าของผลงานไวรัล #รวมญาติอะเกน และพีพี นักออกแบบนวัตกรรมอนาคต และร่วมแชร์ประสบการณ์ ‘Generation Gap: แชร์ปสก./ คำถามขยี้ใจเมื่อไปเจอญาติ’