Living

22 กุมภาพันธ์ 2567

โลกในปัจจุบันมีความผันผวน ซับซ้อน และคลุมเครือมากขึ้น แม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีส่วนช่วยให้ “ความเป็นอยู่” สะดวกสบาย หากแต่ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอยู่ยังคงเป็นปัญหาที่เปราะบางและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่แตกต่าง อนาคตของความเป็นอยู่ของคนไทยภายในปี 2573 จะเป็นอย่างไร? ร่วมค้นหาได้ใน “Futures of Living in Thailand 2030”

.

รายงานฉบับนี้เป็นงานวิจัยการคาดการณ์อนาคต (Foresight) ฉบับที่ 2 ภายใต้โครงการ Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ FutureTales LAB by MQDC

 

ดาวน์โหลด PDF