บทความ (Article)

ฝ่าวิกฤตด้วยกระบวนการ Reversing BMC

Business Model Canvas (BMC) เป็นเครื่องมือในการวาดภาพไอเดียทางธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยกล่อง 9 ช่องที่ช่วยแปลง “คุณค่า” ไปสู่รูปแบบการดำเนิน “ธุรกิจ” จึงเหมาะสำหรับการพัฒนาไอเดียธุรกิจใหม่ๆ เพราะช่วยให้เราสามารถสร้างเป้าหมายที่ชัดเจน และมององค์ประกอบการทำธุรกิจอย่างรอบด้าน

วิกฤตโควิด 19 กับแนวคิดทางนวัตกรรมที่กำลังจะเปลี่ยนไป (ตอนที่ 1)

เราเคยผ่านภาวะวิกฤตระดับโลก (Global Crisis) มาหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจอย่าง Asian Financial Crisis (1997) และ Subprime Mortgage Crisis (2008) วิกฤตการณ์ทางสาธารณสุขอย่างการแพร่ระบาดของ SARS, Swine Flu, MERS หรือ Ebola

เอ็นไอเอแนะองค์กรยุคใหม่ต้องสร้างแต้มต่อด้วยนวัตกรรม พร้อมชี้เทรนด์ปรับตัวด้านนวัตกรรมที่องค์กรต้องรู้ก่อนเข้าสู่ปี 2020

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า NIA มีเป้าหมายในการส่งเสริมและขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมแห่งชาติ โดยผู้ประกอบการภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาครัฐถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของประเทศให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

เอ็นไอเอ ชูไอเดีย “เอดับบลิวจี” นวัตกรรมทางออกเพื่อลดการขาดแคลนน้ำ แนะสตาร์ทอัพ – ผปก.ไทย เร่งใช้โอกาสพัฒนาสินค้าสู่ตลาดโลก

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม ชี้การใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุจากความต้องการน้ำมีปริมาณเพิ่มขึ้น ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และยังพบว่าคุณภาพน้ำมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงจากกิจกรรมต่างๆ

1 2