บทความ (Article)

ประเทศไทยบนเวทีดัชนีนวัตกรรมโลก Global Innovation Index (GII 2021)

การจัดทำดัชนีนวัตกรรมระดับโลกขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ถือเป็นตัวชี้วัดความสามารถทางด้านนวัตกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงผลผลิตด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนาของแต่ละประเทศกว่า 132 ประเทศทั่วโลก

สหรัฐอเมริกาในยุค โจ ไบเดน กับการสร้างพันธมิตรห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยี (Tech Supply Chain) เพื่อต่อกรกับ “จีน”

สหรัฐอเมริกาในยุค โจ ไบเดน กับการสร้างพันธมิตรห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยี (Tech Supply Chain) เพื่อต่อกรกับ “จีน”

ฝ่าวิกฤตด้วยกระบวนการ Reversing BMC

Business Model Canvas (BMC) เป็นเครื่องมือในการวาดภาพไอเดียทางธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยกล่อง 9 ช่องที่ช่วยแปลง “คุณค่า” ไปสู่รูปแบบการดำเนิน “ธุรกิจ” จึงเหมาะสำหรับการพัฒนาไอเดียธุรกิจใหม่ๆ เพราะช่วยให้เราสามารถสร้างเป้าหมายที่ชัดเจน และมององค์ประกอบการทำธุรกิจอย่างรอบด้าน

วิกฤตโควิด 19 กับแนวคิดทางนวัตกรรมที่กำลังจะเปลี่ยนไป (ตอนที่ 1)

เราเคยผ่านภาวะวิกฤตระดับโลก (Global Crisis) มาหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจอย่าง Asian Financial Crisis (1997) และ Subprime Mortgage Crisis (2008) วิกฤตการณ์ทางสาธารณสุขอย่างการแพร่ระบาดของ SARS, Swine Flu, MERS หรือ Ebola

1 2 3