it it

NIA Creative Contest 2021 บทสัมภาษณ์ฉบับเต็มของ ‘รองจ๋า’ ธีรีสา มัทวพันธุ์

เพราะเสียงของคนรุ่นใหม่คืออนาคตของชาติ เราจึงอยากชวนทุกคนไปอ่านเรื่องราวของพื้นที่สร้างสรรค์ในแบบฉบับของ NIA องค์กรที่เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเทศ

ชวนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนรุ่นใหม่ ไอติม – พริษฐ์ วัชรสินธุ และ เติ้ล – ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน

เพราะชีวิตความเป็นอยู่ โอกาสทางอาชีพและสวัสดิการขั้นพื้นฐานนั้นสำคัญในการดำรงค์อยู่ “ภาวะสมองไหล” ถูกใช้เป็นนิยามของการอพยพเพื่อโอกาสและความอยู่รอดของ “กลุ่มนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี” จากทวีปยุโรปไปยังอเมริกาเหนือ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง

ชวนติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจ NIA Creative Contest 2021 สแกน QR Code เพื่อรับข่าวสารที่นี่!

NIA Creative Contest 2021 โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ Urban Creature จัดประกวดวีดิทัศน์ด้านมุมมองอนาคตนวัตกรรม ชวนนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปส่งไอเดียการหนังสั้นที่สามารถสื่อถึงมุมมองเกี่ยวกับอนาคต

ชวนก้าวข้ามสิ่งที่เราคุ้นเคย ชวนคิดใหม่ ชวนจินตนาการถึงแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไทยออกจากกับดักเดิมๆ กับ ‘ศานนท์ หวังสร้างบุญ’ และ ‘ธมลวรรณ วิโรจน์ชัยยันต์’

ไม่ใช่เพียงภาวะโลกร้อนเท่านั้น แต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังทำให้ผู้คนทั่วโลกหันมาให้ความสนใจและใส่ใจกับธรรมชาติมากขึ้น แล้วการท่องเที่ยวยุคหลังโควิดนั้นจะเป็นอย่างไร เมื่อภาคการท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการจุดความหวังให้กับประเทศ

1 2 3 34