รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2567 ด้านองค์กรนวัตกรรม

25 เมษายน 2567

🏆 20th Year of INNOVOYAGE 🏆 กว่า 2 ทศวรรษแห่งการยกระดับศักยภาพนวัตกรรมไทย ผ่านเวทีการประกวดรางวัล “นวัตกรรมแห่งชาติ” สุดยอดรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดแห่งวงการนวัตกรรมที่มอบให้แก่นวัตกรไทย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางการพัฒนาสุดยอดผลงานนวัตกรรมไทยประจำปี 2567

.

หากองค์กรของคุณคือ องค์กรที่นำ “นวัตกรรม” มาปรับใช้ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ กระบวนการ ถึงระดับโครงสร้างพื้นฐานการทำงาน รางวัลนวัตกรรมอันทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย “ด้านองค์กรนวัตกรรม” ในปีนี้อาจเป็นขององค์กรคุณ!!

.

🏢 ด้านองค์กรนวัตกรรม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

▫️ วิสาหกิจขนาดใหญ่และวิสาหกิจกลาง

▫️ วิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย

▫️ องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาสังคม

.

📝หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

▫️ ระดับศักยภาพนวัตกรรมองค์กร

▫️ การเติบโตและความยั่งยืนขององค์กร

.

🏆 รางวัลที่องค์กรนวัตกรรมจะได้รับ

▫️ โล่เชิดชูเกียรติจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและใบประกาศเกียรติคุณ

▫️ สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการจาก NIA อาทิ โครงการพัฒนาต่อยอดผลงาน โครงการอบรมศักยภาพ

▫️ สิทธิประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความสำเร็จผ่านสื่อที่หลากหลายตลอดทั้งปี

.

📍 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2567

🔎 ดูรายละเอียดและสมัครผ่านทางออนไลน์ที่ https://award.nia.or.th/…/category/form/id/6/cid/6/iid/31

.

📲 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ awards@nia.or.th หรือ โทร. 080-070-2999 (พัชรีนาถ)

.

#รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

#NationalInnovationAwards

#สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

#NIAAwards2024

#NIAAwards

#NIA