กิจกรรม (Event)

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2567 ด้านองค์กรนวัตกรรม

🏆 20th Year of INNOVOYAGE 🏆 กว่า 2 ทศวรรษแห่งการยกระดับศักยภาพนวัตกรรมไทย ผ่านเวทีการประกวดรางวัล “นวัตกรรมแห่งชาติ” สุดยอดรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดแห่งวงการนวัตกรรมที่มอบให้แก่นวัตกรไทย 

NIA ร่วมกับสถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น จัดหลักสูตรฝึกอบรม Corporate Innovation System Practitioners (IOM-Certified Program)

NIA ร่วมกับสถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น จัดหลักสูตรฝึกอบรม Corporate Innovation System Practitioners (IOM-Certified Program) ขึ้นเมื่อวันที่ 22 – 23 เมษายน 2567 เพื่อให้บุคลากรที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมในภาคส่วนต่างๆ สามารถพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมที่สร้างการเติบโตให้องค์กรได้อย่างยั่งยืน

NIA ร่วมกับเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมประเทศไทย (Innovation Thailand Alliances: ITA) จัดหลักสูตรฝึกอบรม Innovation Management Professional

NIA ร่วมกับเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมประเทศไทย (Innovation Thailand Alliances: ITA) จัดหลักสูตรฝึกอบรม Innovation Management Professional ขึ้นเพื่อพัฒนากำลังทีม “นวัตกร” ให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรของประเทศสู่การเป็นองค์กรฐานนวัตกรรม

NIA ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดเล็ก

NIA ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดเล็ก

NIA ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดกลาง

NIA ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดกลาง

1 2 3 45