กิจกรรม (Event)

เปิดรับสมัคร Certified Assessor Program รุ่นที่ 3 แล้ว!!!

NIA และ TRIS Academy ขอเชิญอาจารย์ ที่ปรึกษาอิสระ หรือบุคลากรด้านการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรเอกชน/รัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร รุ่นที่ 3 (Certified Assessor Program#3)

การจัดกลยุทธ์ให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้านั้น ประกอบด้วยอะไรบ้าง? | เรียนรู้ Innovative Organization Model (IOM) EP.06 บุคลากร (People)

:: การจัดกลยุทธ์ให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้านั้น ประกอบด้วยอะไรบ้าง? | เรียนรู้ Innovative Organization Model (IOM) EP.06 บุคลากร (People) ::

อะไรคือผลลัพธ์ที่สะท้อนความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมขององค์กรอย่างแท้จริง คลิปนี้อาจช่วยคุณได้🎯 | เรียนรู้ Innovative Organization Model (IOM) EP.05 Innovation Result

อะไรคือผลลัพธ์ที่สะท้อนความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมขององค์กรอย่างแท้จริง คลิปนี้อาจช่วยคุณได้🎯 | เรียนรู้ Innovative Organization Model (IOM) EP.05 Innovation Result

“นวัตกรรม” ไม่ได้เป็นแค่เรื่องธุรกิจ แต่สามารถเกิดขึ้นในทุกบริบท

นวัตกรรม” ไม่ได้เป็นแค่เรื่องธุรกิจ แต่สามารถเกิดขึ้นในทุกบริบท ในทางปฏิบัติ “นวัตกรรมภาครัฐ” และ “นวัตกรรมเพื่อสังคม” มีความท้าทายมากกว่านวัตกรรมทางธุรกิจอย่างมาก เพราะจะเกิดขึ้นได้ต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายเข้ามาทำงานร่วมกัน ทำให้ยากต่อการหาเจ้าภาพมาดำเนินการขับเลื่อน

1 2 3 40