กิจกรรม (Event)

ในอนาคตอันใกล้โลกเสมือนจริงอย่าง Metaverse จะกลายมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือ Save Zone ของเราได้อย่างไร❓

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา #เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ถูกปรับมาใช้งานในการดูแลปัญหาด้านสุขภาพจิตมากขึ้นจากการที่เทคโนโลยีช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว ซึ่งในอนาคตอันใกล้โลกเสมือนจริงอย่าง Metaverse จะกลายมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือ Save Zone ของเราได้อย่างไร❓

ในยุคที่คอนเทนต์ Overload มีทั้งข่าวจริงข่าวเท็จปะปนกันไปหมด

หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อโรค #FOMO หรือโรคกลัวตกกระแส ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการเสพติดออนไลน์มากเกินไป กลัวตกเทรนด์ กลัวคุยกับใครไม่รู้เรื่อง หรือบางคนถึงกับเกิดอาการขาดมือถือไม่ได้จนกลายเป็นพฤติกรรมปลีกตัวออกจากสังคมหรือที่เรียกว่า “Phubbing”

ในยุคที่คอนเทนต์ Overload มีทั้งข่าวจริงข่าวเท็จปะปนกันไปหมด

ในยุคที่คอนเทนต์ Overload มีทั้งข่าวจริงข่าวเท็จปะปนกันไปหมด บางครั้ง “เผือกร้อน”🍠 ก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นจากข่าวปลอมที่ไม่ได้กรอง ซึ่งนั่นส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้คนในสังคม

เมื่อ “ความเจ็บป่วยทางจิต”💔 ไม่ใช่เรื่องจิ๊บๆ อีกต่อไป

เมื่อ “ความเจ็บป่วยทางจิต”💔 ไม่ใช่เรื่องจิ๊บๆ อีกต่อไป…การช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตจึงต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างระบบบริการสุขภาพจิตที่สามารถพิชิตใจผู้ป่วยได้!

“Ambient Intelligence” หรือสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ

“Ambient Intelligence” หรือสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ เป็นคำที่หลายๆ คนอาจจะไม่คุ้นหู…แต่รู้ไหมว่า ในอนาคตสิ่งนี้กำลังจะเข้ามาช่วยให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลมากขึ้นด้วยทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการเชื่อมโยงการสื่อสารของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเอง 

1 2 3 4 43