กิจกรรม (Event)

NIA ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรรัฐวิสาหกิจ

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรที่ดี ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ

NIA ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรที่ดี ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร

NIA ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาครัฐและประชาสังคม

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรที่ดี ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ

สัมมนาเครือข่ายผู้ประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรม (Certified Assessor Networking 2023)

NIA ร่วมกับ TRIS Academy จัดงานสัมมนาเครือข่ายผู้ประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรม (Certified Assessor Networking 2023) เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 โดยมีผู้ประเมิน

1 2 3 4 45