ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรม ปี 2566

18 ตุลาคม 2566

🏆ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรม ปี 2566 โดยมีประเภทรางวัลดังนี้

🎖 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ ประเภทวิสาหกิจขนาดกลาง 

🥇รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : หม้อแปลง BCG & โลว์คาร์บอน

บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

🥈รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ผลงาน : ผักก้อนแช่แข็งพร้อมใช้สำหรับผัด (4 เมนู)

บริษัท โอชา ฟูดแพ็ค จำกัด

🥉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ผลงาน : โซเชียล อาย

บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด

🎖รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ ประเภทวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย

🥇รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : HY-N นวัตกรรมไบโอพอลิเมอร์ ระบบนำส่งสาร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเวชสำอาง ยา วัคซีน

บริษัท แนบโซลูท จำกัด

🥈รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ผลงาน : EASYRICE MP ระบบ AI ตรวจสอบสายพันธุ์ข้าวเปลือก และ EASYRICE M0 ระบบ AI ตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร

บริษัท อีซีไรซ์ ดิจิทัล เทคโนโลยี จำกัด

🥉รางวัลรองวัลชนะเลิศ อันดับ 2

ผลงาน : อาษาเฟรมเวิร์ค 

บริษัท อาษา โปรดักชั่น จำกัด

🎖รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน

🥇รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : ระบบบำบัดน้ำเสียวงจรไฟฟ้าชีวภาพ

บริษัท อินโน กรีน เทค จำกัด

🥈รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ผลงาน : iQuan ชุดตรวจสารโลหะหนักเพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท เคมีวิเคราะห์ จำกัด

🥉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ผลงาน : เซโร่:ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการรับรู้คาร์บอนฟุตปริ๊นและรองรับคาร์บอนเครดิต

บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จำกัด

🎖รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทหน่วยงานภาครัฐ

🥇รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนจากแกลบและขยะโซล่าร์เซลล์

โรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

🥈รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ผลงาน : อุปกรณ์ช่วยเดินและระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มในการวิเคราะห์ติดตามเดินและการทรงตัวในผู้ป่วยกลุ่มโรคพาร์กินสัน

คณะเเพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

🥉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ผลงาน : ธนาคารต้นไม้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

🎖รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทองค์กรเพื่อสังคมและชุมชน

🥇รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : เตียงสนามกระดาษ SCGP สำหรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

มูลนิธิเอสซีจีร่วมกับ SCGP

🥈รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ผลงาน : โครงการโรงกลั่นสุราแช่ชุมชน ไม่มีแอลกอฮอล์ ด้วยกระบวนการ Dealcoholization

บริษัท วันพิษณุโลก จำกัด

🥉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ผลงาน : การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีวภาพ

บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด

🎖รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์

🥇รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : แมกซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนเนค

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

🥈รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ผลงาน : ชินแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการโรงแรมแบบให้บริการตนเอง

บริษัท  ชิบะรูม จำกัด

🥉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ผลงาน : จอยไรด์ ลูกรับจ้าง หลานจำเป็น

บริษัท วีล ออฟ จอย จำกัด

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ประเภทการออกแบบบริการ

🥇รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : ชุดปลูกผักปลอดสารพิษด้วยตัวเองเพื่อคนในเมือง

บริษัท ดู๊ดแพลนต์ จำกัด

🥈รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ผลงาน : ถังเก็บน้ำคู่ปั๊มน้ำและเครื่องกรองน้ำ

บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด

🥉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ผลงาน : นวัตกรรมจากวัสดุรีไซเคิล

บริษัท นิว อาไรวา จำกัด

🎖รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร ประเภทผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร

🥇รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : ต่อยอด แสงหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🥈รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ผลงาน : อลิสา

บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน)

🥉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ผลงาน : AR Smart Heritage

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

🎖รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร

ประเภทผู้สื่อสารนวัตกรรม (ระดับบุคคลธรรมดา)

คุณสรานี สงวนเรือง

ประเภทผู้สื่อสารนวัตกรรม (ระดับนิติบุคคล)

แบไต๋ (Beartai)

บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด

🎖รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่

🥇รางวัลดีเด่น

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

🏆รางวัลเกียรติคุณ

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

🎖รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่นประเภทองค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคม

🏆รางวัลเกียรติคุณ

กรมสุขภาพจิต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

🎖รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดกลาง

🏆รางวัลเกียรติคุณ

บริษัท อินเตอร์เฟส ซิสเทค จำกัด

🎖รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดเล็ก

🏆รางวัลเกียรติคุณ

บริษัท เวนเจอร์แล็บ จำกัด

บริษัท ฟลิงเอ็กซ์ จำกัด

บริษัท มิสซิเบิล เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด

 

ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติทุกท่านประจำปี 2566 นี้ แล้วพบกับการประกาศรางวัลรางวัลนี้อีกครั้งในปี 2567

#NIA #NIAawards2023 #NIAawards #รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ #วันนวัตกรรมแห่งชาติ