สัมมนาเครือข่ายผู้ประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรม (Certified Assessor Networking 2023)

10 เมษายน 2566

NIA ร่วมกับ TRIS Academy จัดงานสัมมนาเครือข่ายผู้ประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรม (Certified Assessor Networking 2023) เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 โดยมีผู้ประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ทั้ง 3 รุ่น (CAP 1-3) ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายผู้ประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม NIA กล่าวต้อนรับผู้ประเมินฯ พร้อมทั้งแบ่งปันข้อมูลการสร้างศักยภาพนวัตกรรมองค์กร 8 มิติ IOM : Innovative Organization Model และอาจารย์เขมชาติ หวังกิจจามร ผู้จัดการอาวุโส สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) แบ่งปันเรื่องของทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาคู่มือการจัดการนวัตกรรม ISO 56002 นอกจากนี้ ได้มีการจัดเวทีเสวนา (Expert Talk) เรียนรู้ต้นแบบองค์กรนวัตกรรมไทยจากเครือข่ายผู้ประเมิน CAP โดย ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ อาจารย์เขมชาติ หวังกิจจามร และ ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น อีกด้วย

.

#NIA #TRISAcademy #IFI #IOM #CAP #CAPNetworking #InnovativeOrganization