กิจกรรม (Event)

“อนาคตสุขภาพจิตไทย พ.ศ. 2576 – Futures of Mental Health in Thailand 2033” ในทศวรรษหน้าจะเป็นอย่างไร

📣เปิดทุกประเด็นร้อน จากงานวิจัย 📚 “อนาคตสุขภาพจิตไทย พ.ศ. 2576 – Futures of Mental Health in Thailand 2033” ในทศวรรษหน้าจะเป็นอย่างไร 

สูงวัยใจเกินร้อย👩‍🦳👨‍🦳 เมื่ออายุกายกับอายุใจต้องไปด้วยกัน

#สูงวัยใจเกินร้อย👩‍🦳👨‍🦳 เมื่ออายุกายกับอายุใจต้องไปด้วยกัน การให้ผู้สูงวัยได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขไปพร้อมๆ กับได้รับความช่วยเหลือต่างๆ ที่จำเป็นคือ เป้าหมายของการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้าน🏠

ในอนาคตอันใกล้โลกเสมือนจริงอย่าง Metaverse จะกลายมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือ Save Zone ของเราได้อย่างไร❓

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา #เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ถูกปรับมาใช้งานในการดูแลปัญหาด้านสุขภาพจิตมากขึ้นจากการที่เทคโนโลยีช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว ซึ่งในอนาคตอันใกล้โลกเสมือนจริงอย่าง Metaverse จะกลายมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือ Save Zone ของเราได้อย่างไร❓

ในยุคที่คอนเทนต์ Overload มีทั้งข่าวจริงข่าวเท็จปะปนกันไปหมด

หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อโรค #FOMO หรือโรคกลัวตกกระแส ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการเสพติดออนไลน์มากเกินไป กลัวตกเทรนด์ กลัวคุยกับใครไม่รู้เรื่อง หรือบางคนถึงกับเกิดอาการขาดมือถือไม่ได้จนกลายเป็นพฤติกรรมปลีกตัวออกจากสังคมหรือที่เรียกว่า “Phubbing”

ในยุคที่คอนเทนต์ Overload มีทั้งข่าวจริงข่าวเท็จปะปนกันไปหมด

ในยุคที่คอนเทนต์ Overload มีทั้งข่าวจริงข่าวเท็จปะปนกันไปหมด บางครั้ง “เผือกร้อน”🍠 ก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นจากข่าวปลอมที่ไม่ได้กรอง ซึ่งนั่นส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้คนในสังคม

1 2 3 4 5 45