กิจกรรม (Event)

‼️กลับมาอีกครั้ง‼️🎥🎞📽การประกวดวีดิทัศน์นำเสนอมุมมองอนาคตนวัตกรรม NIA Creative Contest 2021

‼️กลับมาอีกครั้ง‼️🎥🎞📽การประกวดวีดิทัศน์นำเสนอมุมมองอนาคตนวัตกรรม NIA Creative Contest 2021

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ Urban Creature แถลงข่าวเปิดตัว ‘โครงการ NIA Creative Contest 2021’

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ Urban Creature แถลงข่าวเปิดตัว ‘โครงการ NIA Creative Contest 2021’ จัดประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต ‘Images of Future: Future of the Next Gen’

‼️เชิญร่วมงานแถลงข่าว‼️ 🎉เพื่อต้อนรับการกลับมาของ NIA Creative Contest 2021 🎥🎞📽

ในปีนี้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)  ร่วมกับ Urban Creature จัด ’โครงการ NIA Creative Contest 2021′ จัดประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต ‘Images of Future: Future of the Next Gen’

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)” ผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)” ผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมพิสูจน์ศักยภาพนวัตกรรมของค์กรท่าน และมาร่วมกันเรียนรู้ว่าเพื่อนๆ ในธุรกิจข้างเคียงกำลังทำอะไรอยู่

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรมออนไลน์ Foresight Training: Future of Higher Education

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมสถาบันนโยบายสาธารณะ (SPP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2564

1 2 3 4 5 29