กิจกรรม (Event)

ขอเชิญนวัตกรทุกท่านร่วมส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!!! ถึงเวลาของ “นวัตกร” ผู้ทรงคุณค่ากับรางวัลอันทรงเกียรติแห่งปี “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566”

งานเปิดตัวหลักสูตร Creating an Innovative Organization: การสร้างองค์กรนวัตกรรม

จากการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่❗️เราทุกคนต้องปรับตัว องค์กรเองก็ต้องปรับทัพ การสร้างนวัตกรรมจึงเป็นเครื่องรับมือกับวิกฤติการณ์นี้

ประชุมรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบนิเวศนวัตกรรมของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบนิเวศนวัตกรรมของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรเข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบนิเวศนวัตกรรมของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

เปิดรับสมัคร Certified Assessor Program รุ่นที่ 3 แล้ว!!!

NIA และ TRIS Academy ขอเชิญอาจารย์ ที่ปรึกษาอิสระ หรือบุคลากรด้านการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรเอกชน/รัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร รุ่นที่ 3 (Certified Assessor Program#3)

การจัดกลยุทธ์ให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้านั้น ประกอบด้วยอะไรบ้าง? | เรียนรู้ Innovative Organization Model (IOM) EP.06 บุคลากร (People)

:: การจัดกลยุทธ์ให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้านั้น ประกอบด้วยอะไรบ้าง? | เรียนรู้ Innovative Organization Model (IOM) EP.06 บุคลากร (People) ::

1 3 4 5 6 7 45