ในอนาคตผู้คนจำนวนหนึ่งจะเริ่มไม่ชอบทำงานอยู่กับโต๊ะ เพราะรู้สึกเหมือนตัวเองถูกตีกรอบเอาไว้

26 มีนาคม 2566

ในอนาคตผู้คนจำนวนหนึ่งจะเริ่มไม่ชอบทำงานอยู่กับโต๊ะ เพราะรู้สึกเหมือนตัวเองถูกตีกรอบเอาไว้ 🔲

.

#เศรษฐกิจจากความหลงใหล😍 หรือ “Passion Economy” จึงเป็นหนึ่งเทรนด์ใหม่ที่น่าจับตามอง เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในตนเองที่จะเปลี่ยนความหลงใหลให้กลายเป็น "กิจการที่สร้างรายได้" อย่างมีความสุขด้วยความสามารถที่เหมาะสม เราทุกคนก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงภาคธุรกิจและสังคมโลกในอนาคตได้

.

ชวนทุกคนร่วมศึกษาและเตรียมความพร้อมไปด้วยกันกับ 10 เทรนด์อนาคตสุขภาพจิตที่คนไทยต้องเผชิญในอีก 10 ปีข้างหน้า มาร่วมคาดการณ์อนาคตไปพร้อมกัน❗️ได้ที่ https://www.nia.or.th/Passion-Economy

.

และเตรียมพบกับการเปิดตัวรายงานวิจัยเล่มล่าสุด 📚 “อนาคตสุขภาพจิตไทย พ.ศ. 2576 - Future of Mental Health in Thailand 2033” โดย สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ ทีมวิจัยอนาคตศึกษา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และ ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (FutureTales Lab by MQDC) ได้ในเดือนมีนาคมนี้

.

#NIA #กรมสุขภาพจิต #ETDA  #FutureTalesLabbyMQDC

#TheFuturesOfMentalHealth #อนาคตสุขภาพจิตไทย #IFI #Foresight #PassionEconomy