กิจกรรม (Event)

อะไรคือผลลัพธ์ที่สะท้อนความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมขององค์กรอย่างแท้จริง คลิปนี้อาจช่วยคุณได้🎯 | เรียนรู้ Innovative Organization Model (IOM) EP.05 Innovation Result

อะไรคือผลลัพธ์ที่สะท้อนความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมขององค์กรอย่างแท้จริง คลิปนี้อาจช่วยคุณได้🎯 | เรียนรู้ Innovative Organization Model (IOM) EP.05 Innovation Result

“นวัตกรรม” ไม่ได้เป็นแค่เรื่องธุรกิจ แต่สามารถเกิดขึ้นในทุกบริบท

นวัตกรรม” ไม่ได้เป็นแค่เรื่องธุรกิจ แต่สามารถเกิดขึ้นในทุกบริบท ในทางปฏิบัติ “นวัตกรรมภาครัฐ” และ “นวัตกรรมเพื่อสังคม” มีความท้าทายมากกว่านวัตกรรมทางธุรกิจอย่างมาก เพราะจะเกิดขึ้นได้ต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายเข้ามาทำงานร่วมกัน ทำให้ยากต่อการหาเจ้าภาพมาดำเนินการขับเลื่อน

จะทำอย่างไร เมื่อนวัตกรรมถึงจุดอิ่มตัว? การออกแบบกระบวนการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องอาจช่วยคุณได้ | เรียนรู้ Innovative Organization Model (IOM) EP.04 Innovation Process

จะทำอย่างไร เมื่อนวัตกรรมถึงจุดอิ่มตัว? การออกแบบกระบวนการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องอาจช่วยคุณได้ | เรียนรู้ Innovative Organization Model (IOM) EP.04 Innovation Process

การจัดกลยุทธ์ให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้านั้น ประกอบด้วยอะไรบ้าง? | เรียนรู้ Innovative Organization Model (IOM) EP.03 Business Focus

การจัดกลยุทธ์ให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้านั้น ประกอบด้วยอะไรบ้าง? | เรียนรู้ Innovative Organization Model (IOM) EP.03 Business Focus

1 4 5 6 7 8 45