กิจกรรม (Event)

WRITE YOUR SCRIPT

สำหรับการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านหน้าจอสี่เหลี่ยม เมื่อผู้ชมเห็นภาพและได้ยินเสียงผ่านสิ่งที่ปรากฎบนจอ ดังนั้น Script จึงต้องเล่าเรื่องผ่านภาพและเสียง เสมือนแทนสายตาผู้ชมเสมอ

รู้กฎหมาย ก่อน ‘ทำหนัง’

ก่อนทำหนัง ต้อง ‘รู้กฎหมาย’ เจ้าของ ‘ไอเดียที่ผ่านมาคัดเลือก’ จะได้รับเข้าอบรมด้านกฎหมายเพื่อปูพื้นฐานก่อนทำหนัง ชวนมาฟัง

Virtual Panel Discussion 05 “บทบาทสื่อ ที่เกื้อหนุนเยาวชนต่อการเป็นพลเมืองโลก”

การเติบโตของ Social Media ทำให้การสื่อสารไร้พรมแดน ทำให้เกิดการไหลเวียนของความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์และวัฒนธรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไร้ข้อจำกัด
แล้ว ‘คนทำสื่อ’ และ ‘Influencer’

1 4 5 6 7 8 37