เปิดรับสมัคร Certified Assessor Program รุ่นที่ 3 แล้ว!!!

9 มิถุนายน 2565

เปิดรับสมัคร Certified Assessor Program รุ่นที่ 3 แล้ว!!!

NIA และ TRIS Academy ขอเชิญอาจารย์ ที่ปรึกษาอิสระ หรือบุคลากรด้านการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรเอกชน/รัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร รุ่นที่ 3 (Certified Assessor Program#3)

เรียนรู้แนวคิดการจัดการองค์กรนวัตกรรม แนวทางการประเมินและบทบาทของผู้ประเมินองค์กร ร่วมเป็นเครือข่ายผู้ประเมินที่ได้รับการรับรองจาก NIA

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 17 มิถุนายน 2565 (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย

ดูรายละเอียดและสมัครลงทะเบียนได้ที่

https://www.tris.co.th/product/certified-assessor-program-3/

 

#ของดีที่ต้องบอกต่อ

#TRISAcademy

#NIA

#IFI

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE OA: @tris

โทรศัพท์: 062-140-5465, 098-465-4429

Email: trisacademy@tris.co.th

 

ดาวน์โหลด PDF