กิจกรรม (Event)

โครงสร้างองค์กรนวัตกรรมที่ดี ต้องมีอะไรบ้าง? | เรียนรู้ Innovative Organization Model (IOM) EP.01

ทุกวันนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างและพัฒนา “นวัตกรรม” ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร หลายๆ องค์กรต่างกำลังมองหาเครื่องมือการบริหารจัดการที่จะเข้ามาช่วยให้การดำเนินกิจกรรมด้านนวัตกรรมขององค์กรเป็นไปอย่างมีทุกวันนี้

GovInsider: Women in GovTech Special Report 2021

คุณธีรีสา มันธวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร ให้สัมภาษณ์ GovInsider สำนักข่าวจากประเทศสิงคโปร์ ถึงบทบาทของสตรีในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ

“Futures MEME” Podcast ที่จะมา “อัปเดต” เทรนด์อนาคต เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติด้วยอนาคตศึกษา

เปิดตัว “Futures MEME” Podcast รายการใหม่ที่จะมา “อัปเดต” เทรนด์อนาคต เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติด้วยอนาคตศึกษา โดย NIA ร่วมกับ FutureTales LAB by MQDC

บรรยากาศการตัดสินรางวัล NIA Creative Contest 2021

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute: IFI) ร่วมกับ Urban Creature ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักด้านมุมมองอนาคต ปี 2564 โครงการประกวดวีดิทัศน์ NIA Creative Contest 2021 ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

1 6 7 8 9 10 45