เปิดตัวงานวิจัย “อนาคตสุขภาพจิตไทย พ.ศ. 2576 – Futures of Mental Health in Thailand 2033”

31 มีนาคม 2566

[LIVE] เปิดตัวงานวิจัย "อนาคตสุขภาพจิตไทย พ.ศ. 2576 - Futures of Mental Health in Thailand 2033"

.

#NIA #กรมสุขภาพจิต #ETDA #FutureTalesLabbyMQDC

#TheFuturesOfMentalHealth #อนาคตสุขภาพจิตไทย #IFI #Foresight #ชีวิตสุขนิยม #ReenvisionedHappiness