สูงวัยใจเกินร้อย👩‍🦳👨‍🦳 เมื่ออายุกายกับอายุใจต้องไปด้วยกัน

26 มีนาคม 2566

#สูงวัยใจเกินร้อย👩‍🦳👨‍🦳 เมื่ออายุกายกับอายุใจต้องไปด้วยกัน การให้ผู้สูงวัยได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขไปพร้อมๆ กับได้รับความช่วยเหลือต่างๆ ที่จำเป็นคือ เป้าหมายของการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้าน🏠

 .

ชวนทุกคนร่วมศึกษาและเตรียมความพร้อมไปด้วยกันกับ 10 เทรนด์อนาคตสุขภาพจิตที่คนไทยต้องเผชิญในอีก 10 ปีข้างหน้า มาร่วมคาดการณ์อนาคตและหาคำตอบไปพร้อมกันว่า  "การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ" ทำจากที่บ้านได้อย่างไร ⏩ https://www.nia.or.th/Home-based-mental-health-for-seniors

.

และเตรียมพบกับการเปิดตัวรายงานวิจัยเล่มล่าสุด 📚 “อนาคตสุขภาพจิตไทย พ.ศ. 2576 - Future of Mental Health in Thailand 2033” โดย สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ ทีมวิจัยอนาคตศึกษา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และ ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (FutureTales Lab by MQDC) ได้ในเดือนมีนาคมนี้

.

#NIA #กรมสุขภาพจิต #ETDA #FutureTalesLabbyMQDC

#TheFuturesOfMentalHealth #อนาคตสุขภาพจิตไทย #IFI #Foresight #สุขภาพจิตผู้สูงอายุ #MentalHealthForSeniors