Play

22 กุมภาพันธ์ 2567

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงทำให้นิยามของ “ความเพลิดเพลิน” เปลี่ยนไปอย่างไร้ขอบเขต ซึ่งประเด็นที่ยังถือเป็นความท้าทายคือการสร้างความสมดุลในการเชื่อมต่อโลกจริงกับโลกแห่งความเพลิดเพลิน ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการสุขภาวะของผู้คนในสังคม อนาคตของความเพลิดเพลินในประเทศไทยภายในปี 2573 จะเป็นอย่างไร? ร่วมค้นหาได้ใน “Futures of Play in Thailand 2030”

.

รายงานฉบับนี้เป็นงานวิจัยการคาดการณ์อนาคต (Foresight) ฉบับที่ 2 ภายใต้โครงการ Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ FutureTales LAB by MQDC

ดาวน์โหลด PDF