it it

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการมองอนาคตเชิงกลยุทธ์สำหรับภาครัฐ Foresight Training: Future of Higher Education

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการมองอนาคตเชิงกลยุทธ์สำหรับภาครัฐ Foresight Training: Future of Higher Education

พร้อมหรือยัง!! เปิดม่านเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564”

พร้อมหรือยัง!! เปิดม่านเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564”

Foresight Training: Future of Higher Education [Online Training]

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วม สถาบันนโยบายสาธารณะ (SPP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักนโยบายและผู้สนใจในแวดวงการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Foresight Training: Future of Travelling อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการมองอนาคตเชิงกลยุทธ์สำหรับภาครัฐ (Strategic Foresight for Public Sector)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Foresight Training: Future of Travelling อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการมองอนาคตเชิงกลยุทธ์สำหรับภาครัฐ (Strategic Foresight for Public Sector)

1 2 3 4 31