Work

22 กุมภาพันธ์ 2567

การเปลี่ยนแปลงค่านิยม บรรทัดฐาน และการรับรู้ที่เกี่ยวกับ "การทำงาน" กระตุ้นให้ผู้คนจำนวนมากประสบกับความเครียด ท้อแท้ หมดไฟ รวมถึงข่าวการเลิกจ้างที่มีอยู่มากมายทั่วโลกที่เข้ามาตอกย้ำแนวโน้มตลาดแรงงานที่ดุเดือดมากขึ้น อนาคตของการทำงานในประเทศไทยภายในปี 2573 จะเป็นอย่างไร? ร่วมค้นหาได้ใน “Futures of Work in Thailand 2030”

.

รายงานฉบับนี้เป็นงานวิจัยการคาดการณ์อนาคต (Foresight) ฉบับที่ 2 ภายใต้โครงการ Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ FutureTales LAB by MQDC

 

ดาวน์โหลด PDF