it it

ติดปีกทีมผู้นำองค์กรในโค้งสุดท้ายของปี 2021 กับหลักสูตรฝึกอบรม IOP Innovation Leaders (Certificate Training Program)

ติดปีกทีมผู้นำองค์กรในโค้งสุดท้ายของปี 2021 กับหลักสูตรฝึกอบรม IOP Innovation Leaders (Certificate Training Program)

ประกาศผลทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ NIA Creative Contest 2021!!

ประกาศผลทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ NIA Creative Contest 2021!!
แสดงความยินดีกับทุกทีมที่ผ่านการคัดเลือก โดยทีมผู้ร่วมโครงการจะได้เข้าร่วมอบรม (Workshop) ในระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2564

Build Up the Future Growth with Innovation!!!! นวัตกรรมสู่การสร้างความเติบโตครั้งใหม่ ในงาน IOP Day 2021

กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง! กับงานสัมมนา IOP Day 2021 ครั้งนี้ท่านจะได้พบกับผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2564

งานสัมมนา IOP Day 2021 ครั้งที่ 2: Unlock Your Innovation Capability (ขับเคลื่อนศักยภาพนวัตกรรมองค์กร)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS Academy of Management) จัดงานสัมมนา IOP Day 2021 ครั้งที่ 2 : Unlock Your Innovation Capability (ขับเคลื่อนศักยภาพนวัตกรรมองค์กร)

1 2 3 4 5 6 43