it it

NIA Creative Contest 2021 เหลือเวลาเพียง 24 ชั่วโมงสุดท้ายในการเปิดรับสมัคร

NIA Creative Contest 2021
เหลือเวลาเพียง 24 ชั่วโมงสุดท้ายในการเปิดรับสมัคร
เยาวชน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีไอเดีย สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

‘แป๊ป-ชาญชนะ หอมทรัพย์’ นักเขียนบทที่มีประสบการณ์ทำงานในวงการมากว่า 5 ปี โดยเขาจะมาร่วมเป็น Mentor ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ NIA Creative Contest 2021

‘แป๊ป-ชาญชนะ หอมทรัพย์’ นักเขียนบทที่มีประสบการณ์ทำงานในวงการมากว่า 5 ปี โดยเขาจะมาร่วมเป็น Mentor ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 11 กันยายน 2564

ชวนมาเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานกับ ‘แพท-พัชร’ ที่ NIA Creative Contest 2021

ชวนมาเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานกับ ‘แพท-พัชร’ ที่ NIA Creative Contest 2021 โดยเขาจะมาร่วมเป็น Mentor ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 11 กันยายน 2564

เตรียมตัวพบกับ ‘อุ้ย – รัชฎ์ภูมิ บุญบัญชาโชค’ ที่โครงการ NIA Creative Contest 2021

เตรียมตัวพบกับ ‘อุ้ย – รัชฎ์ภูมิ บุญบัญชาโชค’ ที่โครงการ NIA Creative Contest 2021  ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 11 กันยายน 2564

1 3 4 5 6 7 43