it it

ฟาร์มเลี้ยงแมลงในร่มแบบปิด (Closed-Type Indoor Insect Farm)

ฟาร์มเลี้ยงแมลงในร่มแบบปิด (Closed-Type Indoor Insect Farm) คือ โรงเรือนที่ใช้การเพาะพันธุ์แมลงแทนการเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่เพื่อผลผลิตเชิงพาณิชย์ ซึ่งในปัจจุบันการยอมรับของผู้บริโภคต่ออาหารที่มาจากแมลงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

แล้วพบกันวันอาทิตย์นี้ (18 ต.ค. 63) ณ ศูนย์การค้า ท็อปส์ พลาซ่า พะเยา กับกิจกรรมในโครงการ “Phayao Social Foresight”

หากคุณคือคนนึงที่อยากเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดพะเยา. . .
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 “รางวัลดีเด่น” ประเภทองค์กรขนาดใหญ่

AIS ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมการทำงาน ที่เน้นความกระฉับกระเฉงพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง ในการแข่งขันของธุรกิจดิจิทัล โดยเน้นการคัดสรรพัฒนาและเปิดโอกาสให้กับบุคลากรที่มีศักยภาพ

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 “รางวัลดีเด่น” ประเภทองค์กรขนาดกลาง

ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป ผู้นำในธุรกิจแปรรูปกระจก เป็นบริษัทขนาดกลางที่มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมมาสร้างการเติบโตและโอกาสทางธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ

1 3 4 5 6 7 27