บทความ (Article)

NIA ผนึกพันธมิตรระดม ‘นักอนาคตศาสตร์’ ปูทางรับมือ’โลกเปลี่ยน’ สู่ ASEAN 2030

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ The Change Initiative, บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) จัดงานประชุมนานาชาติ “Asia-Pacific Futures Network Conference” (AFPN) ครั้งที่ 5 ภายใต้ธีม ASEAN 2030 ณ Ananda UrbanTech Campus อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์

เอ็นไอเอ ประกาศ 10 องค์กรดีเด่น ที่มีการจัดการนวัตกรรมในองค์กรดีเลิศ พร้อมเผยเทคนิคการสร้างองค์กรนวัตกรรม เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

ในยุคปัจจุบันองค์กรต่างๆ ล้วนต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การสร้างองค์กรให้อยู่รอดอย่างยั่งยืนได้นั้น “นวัตกรรม” ถือเป็นคำตอบหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ สำนักงานนวัตกกรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ในฐานะองค์กรหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรมประเทศ จึงได้มีการมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2562

1 2 3