อินโฟกราฟิก (Infographic)

Atmospheric Water Generation

การใช้น้ำเพื่อการบริโภคในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ขณะที่น้ำจากแหล่งธรรมชาติลดลง การผลิตน้ำจากอากาศเป็นน้ำดื่มด้วยเทคโนโลยี Atmospheric Water Generation เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการผลิตน้ำในอนาคตที่น่าสนใจ … มาดูกันว่าโอกาสและแนวโน้มของเทคโนโลยีจะเป็นอย่างไร

Mobile Desalination

น้ำสะอาด ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญและจะขาดแคลนในอนาคต เทคโนโลยีแยกเกลือออกจากน้ำทะเล (Desalination) จึงเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีอนาคตที่น่าจับตามอง … มาดูกันว่าโอกาสและแนวโน้มของเทคโนโลยี Desalination เป็นอย่างไรในอนาคต

FUTURE OF PERSONAL ROBOT

ปัจจุบันการใช้งานหุ่นยนต์ส่วนบุคคล (Personal Robot) กำลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของมนุนย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
คาดว่าในปี 2020 จะมีมูลค่าทางการตลาดสูงถึง 18 ล้านดอลลาร์ โดยปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการใช้งานของ Personal Robot ให้เติบโตขึ้น

อีก 20 ปี ข้างหน้าเทตโนโลยีอะไรบ้าง “ที่กำลังจะหายไป”

ถ้าใครเกิดทันยุคตู้โทรศัพท์กำลังเป็นที่นิยมคงไม่มีใครคาดคิดว่าตู้โทรศัพท์จะเลิกนิยมและหายไปในเวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้น และในยุคนี้เองที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วก็ได้มีการคาดการณ์ว่าสิ่งที่เรากำลังใช้กันอยู่ในปัจจุบันอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้ามันจะหายไปเช่นกัน ส่วนจะมีอะไรบ้าง ลองตามมาดูกัน

1 4 5 6 7 8