อินโฟกราฟิก (Infographic)

ผลกระทบและการฟื้นตัวภาคอุตสาหกรรมและพลังงานท่ามกลางวิกฤต COVID-19

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก ธุรกิจและบริการหลายแห่งต้องหยุดให้บริการ บริษัทต้องปิดตัวลง โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งต้องเปลี่ยนไปผลิตเครื่องช่วยหายใจ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

“10 Digital Technologies” For Fighting The COVID-19

ปัจจุบันไวรัสโคโรนายังคงสร้างผลกระทบต่อภาคธุรกิจทั่วโลก วิกฤตการณ์ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุน Digital ผ่านภาคธุรกิจ โดยเศรษฐกิจที่ถูกเชื่อมต่อด้วยดิจิทัลนั้นช่วยให้ภาคธุรกิจและพนักงาน รวมถึงผู้บริโภคในหลายๆ ภาคส่วนยังคงมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการทำธุรกิจ

CAN FUTURISTS BE SUPER HEROES?

นักอนาคตศาตร์จะเป็น Super Hero ได้หรือไม่? เป็นคำถามที่น่าสนใจที่ถูกตั้งขึ้นโดย Prof. Sohail Inayatullah ประธานด้าน Futures Thinking Foresight and Strategy Development ของสถาบัน UNESCO โดยเปรียบเทียบกับภาพยนตร์ชื่อดังของ Marvel

Looking Forward Through the Lens of 3 Great Economists

“อดีต” ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการกำหนดอนาคตทางเลือกที่ต้องการ เมื่อลองมองย้อนไปในอดีต ความแตกต่างของผู้คนบนโลกส่งผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์และนโนบายของประเทศและองค์กรต่างๆ

A Tale From INTERPOL

การเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ หรือ INTERPOL ร่วมมือกับสมาชิกกว่า 190 รายทั่วโลก

1 3 4 5 6 7 11