กิจกรรม (Event)

ประชาสัมพันธ์งานแถลงเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร (IOP)

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Program – IOP)

การมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2562

NIA ได้จัดงานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรที่ดี โดยคัดเลือกหน่วยงานที่มีการจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่นครอบคลุมทุกมิติ และอาศัยโมเดลการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Model: IOM)

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Future of Work: How do you work in the future?”

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมมือกับ AIESEC จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Future of Work: How do you work in the future?” ให้กับน้องๆ นักศึกษา เพื่อให้น้องๆ ได้ทดลองออกแบบงานในอนาคตรูปแบบใหม่ๆ ที่สนใจ

10 ทีมสุดท้ายที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2019

ขอแสดงความยินดีกับ 10 ทีมสุดท้ายที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2019 ในหัวข้อ Images of Futures: How do you work in the Future เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

1 27 28 29 30 31 37