กิจกรรม (Event)

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Future of Work: How do you work in the future?”

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมมือกับ AIESEC จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Future of Work: How do you work in the future?” ให้กับน้องๆ นักศึกษา เพื่อให้น้องๆ ได้ทดลองออกแบบงานในอนาคตรูปแบบใหม่ๆ ที่สนใจ

10 ทีมสุดท้ายที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2019

ขอแสดงความยินดีกับ 10 ทีมสุดท้ายที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2019 ในหัวข้อ Images of Futures: How do you work in the Future เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ “NIA CREATIVE CONTEST 2019: How do you work in the future”

!!! อย่าลืม !!! ส่งผลงานประกวดโครงการ NIA CREATIVE CONTEST 2019 “Images of Futures: How do you work in the Future” ได้ภายในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น.

1 26 27 28 29 30 35