กิจกรรม (Event)

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ “NIA CREATIVE CONTEST 2019: How do you work in the future”

!!! อย่าลืม !!! ส่งผลงานประกวดโครงการ NIA CREATIVE CONTEST 2019 “Images of Futures: How do you work in the Future” ได้ภายในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น.

รับสมัครทีมเข้าร่วมประกวดในโครงการ “NIA CREATIVE CONTEST 2019: How do you work in the future”

โครงการ NIA CREATIVE CONTEST 2019 “Images of Futures: How do you work in the Future” เปิดให้ทีมที่สมัครเข้าร่วมการประกวดส่งผลงานแล้ว! ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 กันยายน 62 เวลา 18.00 น.

ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้เงินสนับสนุนจากกิจกรรม “NIA CREATIVE CONTEST 2019: How do you work in the future”

จากการเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป “NIA CREATIVE CONTEST 2019: How do you work in the future” ในวันที่ 1 กันยายน 2562 ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ผ่านมา ผู้ที่ได้เงินสนับสนุนสามารถมารับเงินได้
ในวันที่ 2-3 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 18.00 น.

Workshop ในโครงการ NIA Creative Contest 2019

บรรยากาศงาน Workshop ในโครงการ NIA Creative Contest 2019 งานประกวดวีดีทัศน์ภาพแห่งอนาคตภายใต้ธีม Images of Futures: How Do You Work in the Future ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 28 29 30 31 32 37