กิจกรรม (Event)

ตลาดนัดนโยบาย – ทางเลือกนโยบายพลังงาน

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมงาน “ตลาดนัดนโยบาย – ทางเลือกนโยบายพลังงาน” จัดโดย สถาบันนโยบายสาธารณะ (SPP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนึ่งในเครือข่ายนักอนาคตศาสตร์ และผู้ชำนาญการด้านอนาคตศาสตร์ของประเทศไทย

Future Enterprise: Innovation for a Brighter Tomorrow

ภาพบรรยากาศการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสร้างองค์กรแห่งอนาคต “นวัตกรรมแห่งการสร้างองค์กรแห่งอนาคต –Future Enterprise: Innovation for a Brighter Tomorrow”

International Workshop on Future of Social Disruption and Sustainable Development Goals (SDGs) (Thailand’s Directions)

NIA โดย ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม และสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute, IFI) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง International Workshop on Future of Social Disruption and Sustainable Development Goals (SDGs) (Thailand’s Directions)

1 41 42 43 44 45