Future Enterprise: Innovation for a Brighter Tomorrow

 7 กันยายน 2561 ที่ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสร้างองค์กรแห่งอนาคต “นวัตกรรมแห่งการสร้างองค์กรแห่งอนาคต –Future Enterprise: Innovation for a Brighter Tomorrow”

โดยได้รับเกียติจากวิทยากรร่วมเสวนา

- ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังสี กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

- คุณประเวศ อัศวดากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

- คุณอรรถพล สาธิตคณิตกุล รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการเสวนาโดย ดร.ไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

#IFI #FutureEnterprise