it it

Virtual Panel Discussion 04 “ดูทีวีคนละช่อง มองมุมต่างๆ แต่ยังกินข้าวด้วยกันได้”

ชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพี่เบนซ์   แห่ง Salmon House เจ้าของผลงานไวรัล #รวมญาติอะเกน และพีพี นักออกแบบนวัตกรรมอนาคต

กิจกรรม Virtual Panel Discussion 05 “บทบาทสื่อ ที่เกื้อหนุนเยาวชนต่อการเป็นพลเมืองโลก”

การเติบโตของ Social Media ทำให้การสื่อสารไร้พรมแดน ทำให้เกิดการไหลเวียนของความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์และวัฒนธรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไร้ข้อจำกัด แล้วในฐานะ ‘คนทำสื่อ’ และ ‘Influencer’ ซึ่งเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ที่ทำงานผ่านความคิดคน คิดเห็นอย่างไรกับบทบาท ‘คนทำสื่อ’

กิจกรรม NIA Creative Contest 2021: VIRTUAL BOOTCAMP

เตรียมพบกับ 6 Workshops จาก 7 Instructors ผู้มากด้วยประสบการณ์งานสร้างสรรค์และประสบการณ์งานเบื้องหลังวงการภาพยนตร์ โดยทีมผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก จะได้เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ที่งาน NIA Creative Contest 2021: VIRTUA BOOTCAMP ในวันที่ 13 สิงหาคม – 15 สิงหาคม 2564

Virtual Panel Discussion 04 “ดูทีวีคนละช่อง มองมุมต่างๆ แต่ยังกินข้าวด้วยกันได้”

ชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพี่เบนซ์   แห่ง Salmon House เจ้าของผลงานไวรัล #รวมญาติอะเกน และพีพี นักออกแบบนวัตกรรมอนาคต และร่วมแชร์ประสบการณ์ ‘Generation Gap: แชร์ปสก./ คำถามขยี้ใจเมื่อไปเจอญาติ’

กิจกรรม Virtual Panel Discussion 04 “ดูทีวีคนละช่อง มองมุมต่างๆ แต่ยังกินข้าวด้วยกันได้”

เมื่อเวลาผ่านไปยุคสมัยก็เปลี่ยนตาม การเปลี่ยนแปลงอาจนำมาซึ่งมุมมองที่แตกต่างระหว่างสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่ ระหว่างเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างคนในครอบครัวและคนในสังคม ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่หากมีการเรียนรู้และปรับความเข้าใจ มุมมอง ความคิด ความเชื่อและช่องว่างระหว่างวัยที่แตกต่างก็จะสามารถประสานเป็นเนื้อเดียวกันได้”

1 6 7 8 9 10 43