it it

ฟาร์มในเขตเมือง (Urban Farming)

ฟาร์มในเขตเมืองเกิดขึ้นตามเมืองใหญ่ทั่วโลก โดยการทำฟาร์มในเขตเมืองนั้นไม่จำเป็นต้องทำในระบบปิดเสมอไป มีตัวอย่างในเมืองใหญ่มากมายที่นำเอาพื้นที่เปิดซึ่งไม่ได้มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผลงานภายใต้กิจกรรมประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต Images of Futures ในพื้นที่ภาคเหนือ โครงการ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ “Images of Futures : FUTURELAND of NORTHERN” เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

ขอแสดงความยินดีกับ 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผลงานภายใต้กิจกรรมประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต Images of Futures ในพื้นที่ภาคเหนือ โครงการ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ “Images of Futures : FUTURELAND of NORTHERN”

กิจกรรม Workshop สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบโครงการ NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคกลาง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

NIA โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร นำทีมจัดกิจกรรม Workshop สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบโครงการ NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคกลาง

ภาพบรรยากาศการอบรม Foresight Training “Learn to design your future” ในวันสุดท้ายของการอบรม

ภาพบรรยากาศการอบรม Foresight Training “Learn to design your future” ในวันที่สุดท้ายของการอบรมครั้งนี้ที่ร่วมกัน Transform ปรับเปลี่ยนสิ่งที่ค้นพบไปสู่การสร้างภาพอนาคต (Scenario) โดยผู้เข้าร่วมอบรมร่วมเรียนรู้เทคนิคการสร้างภาพอนาคต (scenario planning) ถึงภาพอนาคตที่เป็นไปได้ (Possible Future)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการมองอนาคตเชิงกลยุทธ์สำหรับภาครัฐ (Strategic Foresight for Public Sector) Foresight Training “Learn to design your future” ครั้งที่ 2

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการมองอนาคตเชิงกลยุทธ์สำหรับภาครัฐ (Strategic Foresight for Public Sector) Foresight Training “Learn to design your future” ครั้งที่ 2

1 30 31 32 33 34 52