it it

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เป็นองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ในงานประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ประเภทองค์กรขนาดใหญ่

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ผู้นำนวัตกรรมเข้ามาปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งใหญ่อย่างเป็นระบบ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เป็นองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ในงานประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562

บริษัท เอ็กซ์ซี จำกัด ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เป็นองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ในงานประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ประเภทองค์กรขนาดเล็ก

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัท เอ็กซ์ซี จำกัด สตาร์ทอัพผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์กร เพื่อหาโอกาสใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เป็นองค์กรนวัตกรรมดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศของกิจกรรมประกวดวีดิทัศน์ด้านมุมมองอนาคต Images of Futures ในโครงการ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ “Images of Futures: FUTURELAND

ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศของกิจกรรมประกวดวีดิทัศน์ด้านมุมมองอนาคต Images of Futures ในโครงการ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ “Images of Futures: FUTURELAND”

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะในการประกาศผลรางวัลประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคกลาง

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะในการประกาศผลรางวัลประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคกลาง

การประชุมประชาพิจารณ์นโยบายนวัตกรรมไทยในหัวข้อ “นวัตกรรมไทย: รังสรรค์นโยบายนวัตกรรมสู้วิกฤต (Innovation Thailand: Crafting Innovation Policy in Time of Crisis)”

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute) ภายใต้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมประชาพิจารณ์นโยบายนวัตกรรมไทยในหัวข้อ “นวัตกรรมไทย: รังสรรค์นโยบายนวัตกรรมสู้วิกฤต

1 27 28 29 30 31 52