กิจกรรม (Event)

เตรียมความพร้อมสู่อนาคต เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 (FUTURE READY PROGRAM For Thailand 4.0)

สภาพัฒน์ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมสู่อนาคต เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 FUTURE READY PROGRAM For Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม สยาม แอท สยาม ดีไซน์ โฮเทล กรุงเทพ

Innovative City Index

Innovative City Index อีกหนึ่งโครงการที่ IFI ร่วมกับเครือข่ายนักอนาคตศาสตร์ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (School of Public Policy, CMU) เพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับประเมินศักยภาพทางนวัตกรรมในระดับเมือง

การสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต รุ่นที่ 3

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต” รุ่นที่ 3 วันที่ 20 ธ.ค. 61 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ จัดโดย สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การลงนามความร่วมมือด้านนโยบายนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ได้ลงนามความร่วมมือด้านนโยบายนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรมกับ LKY School of Public Policy, Singapore

Boost Innovation Spirit to the Future S-Curve – ยกระดับนวัตกรรมองค์กรสู่ความเติบโตใหม่

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) จัดสัมมนา “Boost Innovation Spirit to the Future S-Curve – ยกระดับนวัตกรรมองค์กรสู่ความเติบโตใหม่” เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม สวิสโซเทล รัชดา กรุงเทพมหานคร

1 31 32 33 34 35 37