กิจกรรม (Event)

ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563”

หากคุณคือองค์กรนวัตกรรมที่เติบโตโดยการมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำความรู้ เทคโนโลยีมาสร้างโอกาสและเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง มีวัฒนธรรมในการทำนวัตกรรมถ่ายทอดตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ไปถึงโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร โอกาสมาถึงแล้ว

ขอเชิญร่วมชมงานแถลงข่าวการประกวดวีดิทัศน์โครงการ NIA Creative Contest 2020 จากตัวแทนผู้จัดงานทั้ง 4 ภาค

มาแล้ว งานแถลงข่าวขอเชิญร่วมชมงานแถลงข่าวการประกวดวีดิทัศน์โครงการ NIA Creative Contest 2020 จากตัวแทนผู้จัดงานทั้ง 4 ภาค

ขอเชิญร่วมการเสวนา Young MHESI Scholars Talk EP. 10 เรื่อง อนาคต SMEs ไทยในยุค New Normal “รุ่ง ร่วง หรือรุ่งริ่ง”

ขอเชิญร่วมการเสวนา Young MHESI Scholars Talk EP. 10 เรื่องอนาคต SMEs ไทยในยุค New Normal “รุ่ง ร่วง หรือรุ่งริ่ง” วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 19.00 – 21.00 น.

เปิดรับสมัคร โครงการประกวดคลิปวีดิโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ “Images of Futures: FUTURELAND” (ภาคกลาง)

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานคลิปวีดิโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของเมืองและชุมชนในพื้นที่ “ภาคกลาง”

ขยายเวลารับสมัคร โครงการประกวดคลิปวีดิโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ “Images of Futures: FUTURELAND” (ภาคใต้)

ขยายเวลารับสมัคร ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานคลิปวีดิโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของเมืองและชุมชนในพื้นที่ “ภาคใต้”

1 23 24 25 26 27 37