Activities

“IOP” service to stop weaknesses of SMEs in accessing innovation. NIA joins The Federation of Thai Industries to launch “IOP” service to stop weaknesses of SMEs in accessing innovation. With a free business assessment program!! Hope to help entrepreneurs to survive in the Disruptive Era.

NIA ร่วมสภาอุตฯ เปิดบริการ “IOP” ปิดจุดอ่อน SMEs เข้าไม่ถึงนวัตกรรม พร้อมจัดโปรแกรมประเมินธุรกิจฟรี!! หวังช่วยผปก.ฝ่าคลื่นเทคโนโลยีดิสรัปต์

Workshop on “Driving Bangkok forward from the Voice of People”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) โดย ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันอนาคตนวัตกรรม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร จัด Workshop การขับเคลื่อนกรุงเทพฯจากเสียงของประชาชน ในวันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

Workshop on “Design the future for social innovation development” at Kalasin

สถาบัน IFI และ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA ร่วมกับ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (SID) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม “การออกแบบอนาคตเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม “

Special lecture on “Innovative Organization of the Future”

บรรยายพิเศษ โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ในหัวข้อ “องค์กรนวัตกรรมแห่งอนาคต” ในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร
” นวัตกรรม เป็นเพียงผลผลิตของกระบวนการ … สิ่งที่ทำให้บริษัทสามารถแข่งขันและก้าวข้ามคู่แข่งได้ คือ ความสามารถในการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร “

1 2