WRITE YOUR SCRIPT

27 กรกฎาคม 2564

สำหรับการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านหน้าจอสี่เหลี่ยม เมื่อผู้ชมเห็นภาพและได้ยินเสียงผ่านสิ่งที่ปรากฎบนจอ ดังนั้น Script จึงต้องเล่าเรื่องผ่านภาพและเสียง เสมือนแทนสายตาผู้ชมเสมอ พบกับ

📌 ‘แป๊ป-ชาญชนะ หอมทรัพย์’ นักเขียนบทอาชีพกับเวิร์คชอป 'WRITE YOUR SCRIPT'

📌 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 l 13.30 - 15.30 น.

📌 ที่  NIA Creative Contest 2021: VIRTUAL BOOTCAMP

 

------

ส่ง ‘ไอเดีย’ เข้ามาเพื่อร่วมคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ NIA Creative Contest 2021 ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กรกฎาคม 2564 ที่นี่ https://bit.ly/2SGOtLz

#NIACreativeContest2021