งานสัมมนา Unlock Your Innovation Capability

15 กรกฎาคม 2564

🔐 Unlock Your Innovation Capability!!!! มาร่วมกันขับเคลื่อนศักยภาพนวัตกรรมองค์กร ในงาน IOP Day 2021 🏣

🎯 งานสัมมนาที่จะได้พบกับผู้นำองค์กรชั้นนำที่มาร่วมให้ความรู้ในการ Unlock Innovation ภายในองค์กร กับ รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ทูตนวัตกรรมด้านการออกแบบผู้นำที่ให้ความสำคัญกับ Sustainnovation และ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หนึ่งในนักคิด นักวิชาการ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ที่มีชื่อเสียงที่มีผลงานมากมายกับการสร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม

📆 วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบ Virtual Conference ผ่าน Zoom Application

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

📌 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/FbKYQNdSgD1MhQRF9

🤝 ภายใต้โครงการร่วมมือระหว่าง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดย IFI & TRIS Academy

#ของดีที่ต้องบอกต่อ #NIA #IFI #TRIS #IOP #ILP

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม*

LINE OA: @tris

โทรศัพท์:  088-916-6915, 098-465-4429

Email: trisacademy@tris.co.th

www.tris.co.th