Observers

NIA Creative Contest 2019 - "How do you work in the future"
Top 10 Finalists - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เรื่อง Observers จาก ทีม NJ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

แนวคิด: อนาคตอันใกล้ ที่มนุษย์ทุกคนมีเครื่องช่วยเหลือส่วนตัวอัจฉริยะ เครื่องมือนั้นมอบความสะดวกสบายในชีวิตเรามากมายและทำเงินมหาศาลให้กับผู้ผลิต แต่เเล้วใครจะนึกว่าถ้า เราขาดเครื่องมือรับใช้ของเราไป เทคโนโลยีคือทาสรับใช้ของเรา หรือเราจะกลายเป็นทาสของเทคโนโลยี

#IFI #NIACreativeContest2019 #HowDoYouWorkInTheFuture