NIA Creative Contest 2021

25 มิถุนายน 2564

''จินตนาการอย่างไร้ขีดจำกัดที่จะนำเสนอผ่านวีดิทัศน์ จะเป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนมุมมองใหม่ๆ ไปยังนักนโยบายและนักพัฒนา เมื่อคนรุ่นใหม่คือเม็ดทรายแห่งคลื่นลูกใหม่ ก็จงใส่จินตนาการเข้าไป แล้วทุกคนจะกลายมาเป็นผู้สร้างอนาคตที่สะท้อนเสียงผ่านโครงการนี้” - ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

ย้อนกลับไปชมบรรยากาศงานแถลงข่าว NIA Creative Contest 2021 ซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ Urban Creature เปิดเวทีการประกวดวีดิทัศน์ 3-5 นาที ให้คนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไปได้เข้ามาร่วมสร้างสรรค์ นำเสนอแนวคิดและมุมมองเกี่ยวกับอนาคต ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

(ชมบรรยากาศงานแถลงข่าว ที่นี่ https://bit.ly/3zVWUTO)

.

NIA Creative Contest 2021 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้- 31 กรกฎาคม 2564 โดยส่งไอเดียเข้าร่วมคัดเลือกเข้าโครงการ ที่นี่ https://bit.ly/3cXfqBs

.

สอบถามเพิ่มเติม

FB Page : IFI - Innovation Foresight Institute

โทร. 094-989-6698 (อาทิตยา)

อีเมล niacreativecontest@gmail.com