Newsletter Covid-19

จดหมายข่าวฉบับนี้ เป็นจดหมายข่าวฉบับเฉพาะการณ์ เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จัดทำขึ้นโดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ภายใต้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก

       INTERVIEW

วิกฤตโควิด 19 กับแนวคิดทางนวัตกรรมที่กำลังจะเปลี่ยนไป (ตอนที่ 1)

เราเคยผ่านภาวะวิกฤตระดับโลกกันมาแล้วหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจอย่าง Asian Financial Crisis (1997) และ Subprime Mortgage Crisis (2008) วิกฤตการณ์ทางสาธารณสุขอย่างการแพร่ระบาดของ SARS, Swine Flu, MERS หรือ Ebola รวมถึงวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติอย่าง Japan's Tsunami and Nuclear Disaster (2011) แต่ที่ผ่านมาล้วนเกิดในขอบเขตที่จำกัด ไม่ว่าจะเป็นเชิงพื้นที่หรือเชิงผู้รับผลกระทบ กล่าวได้ว่าวิกฤตการณ์ COVID-19 ครั้งนี้ สร้างผลกระทบวงกว้างและรุนแรงเป็นอย่างมาก แม้ในเชิงตัวเลขของยอดผู้เสียชีวิตอาจไม่ได้ดูเลวร้ายหากเทียบกับเมื่อครั้ง Swine Flu แต่ด้วยการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็วทำให้เกิดความวิตกกังวลไปทั่วทุกมุมโลก ผลกระทบที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จะทำให้เกิด “ความเปลี่ยนแปลง” ทั้งเชิงโครงสร้างและเชิงพฤติกรรมที่น่าจับตามอง

READ MORE

 

       INSIGHT

10 เทคโนโลยีดิจิทัล ฝ่าวิกฤต COVID-19

วิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เราเห็นชัดเจนว่าการสร้างธุรกิจดิจิทัลของตัวเองสามารถทำให้ธุรกิจนั้นเติบโตแม้ว่าจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิด และ แพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ จะกลายเป็น "ความปกติใหม่"ของธุรกิจในโลกยุคใหม่ มาดู 10 เครื่องมือทางดิจิทัลที่สามารถช่วยในการฝ่าวิกฤตครั้งนี้

READ MORE

ผลกระทบและการฟื้นตัวภาคอุตสาหกรรมและพลังงานท่ามกลางวิกฤต COVID-19

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก ธุรกิจและบริการหลายแห่งต้องหยุดให้บริการ รวมถึงการเกิดขึ้นของกระแสการทำงานระยะไกลและสาธารณสุขทางไกล มาดูกันว่าภาคอุตสาหกรรมและพลังงานจะได้รับผลกระทบและมีโอกาสในการฟื้นตัวอย่างไร

READ MORE

       NEWS

COVID-19 ส่งผลร้ายต่อผู้ชายมากกว่าผู้หญิง จริงหรือไม่?

ในขณะที่โรคโควิด-19 นั้นได้แพร่ระบาดไปทั่วทุกมุมโลก แต่จากการเก็บข้อมูลแล้วพบว่าเชื้อไวรัสนี้ส่งผลต่อคนแต่ละเพศแต่ละวัยอย่างแตกต่างกัน เพราะนอกจากจะมีรายงานว่าผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อโรคนี้มากกว่าแล้ว นักวิทยาศาสตร์ยังพบว่าผู้ชายนั้นมีแนวโน้มจะติดเชื้อและเสียชีวิตได้มากกว่าผู้หญิงเช่นกัน

READ MORE

Plague Inc. เปิดตัวเกมส์ใหม่ ท้าให้คุณหยุดยั้งโรคระบาด

ในขณะที่รัฐบาลทั่วโลกกำลังพยายามใช้มาตรการต่าง ๆ จัดการกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเร่งด่วน หลาย ๆ คนคงมักจะมีความคิดว่า “ทำไมไม่ทำแบบนี้แบบนั้นล่ะ” Plague Inc. กำลังจะทำความคิดของคุณให้เป็นจริงด้วยการเปิดตัวเกมส์ใหม่ ที่ทำให้ประชาชนได้ร่วมจำลองสถานการณ์เป็นรัฐบาลเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคร้ายนี้

READ MORE

4 วิธีทักทายแบบปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

นับตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด-19 การทักทายแบบชาวตะวันตกที่มีการสัมผัสเกิดขึ้น เช่น การจับมือ และการกอด กลายเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส จึงมีการทักทายด้วยรูปแบบอื่น ๆ เกิดขึ้น เช่น การแตะมือกลางอากาศ หรือการแตะเท้าทักทาย ซึ่งจริง ๆ แล้วนั้น ยังมีอีกหลาย ๆ วัฒนธรรมที่มีประเพณีการทักทายที่ไม่ต้องสัมผัสกัน รวมถึงการไหว้ของไทยเราด้วย และการทักทายเหล่านี้ก็ยังมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ

READ MORE

PACpodcast ep. 3: ความปกติใหม่ (ที่ไม่ปกติ) จาก COVID-19

ต้องยอมรับว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 เข้ามาเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตประจำวันของเราไปจากเดิมไม่น้อยสิ่งต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะเหตุการณ์ไม่ปกติเช่นนี้ เรียกว่า "ความปกติใหม่" หรือ "New Normal" ซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้คน แต่ยังสร้างการเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลกทั้งในมิติของสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี "New Normal" มีที่มาที่ไปจากไหน ? มีอะไรใหม่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบ้าง ? และจะมีปรากฏการณ์อะไรที่คาดว่าจะได้เห็นหลัง COVID-19 จบลง? ติดตามได้ใน PACPODCAST Ep. 3.

LISTEN NOW

   เครดิต
บรรณาธิการ:  ธีรีสา มัทวพันธุ์
                       ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์
นักเขียน:         สุพัตรา เจรสาริกิจ
                       ดุจรพี เชาวนปรีชา
                       พงศกร กาญจนธานินทร์

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

If you no longer wish to receive this IFI Newsletter, you can always unsubscribe by sending an E-mail to ifi@nia.or.th