เรียนเชิญร่วมงานสัมมนา “IOP Day 2021: Driving Innovation to Create Sustainable Growth (เติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานนวัตกรรม)”

23 มิถุนายน 2564

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น จัดงานงานสัมมนา IOP Day 2021 : Driving Innovation to Create Sustainable Growth (เติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานนวัตกรรม)

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบ Virtual Conference ผ่าน Zoom Application (ไม่มีค่าใช้จ่าย จำกัดองค์กรละ 2 ท่าน)

เรียนเชิญองค์กรนวัตกรรมและบุคลากรด้านนวัตกรรมเข้าร่วมเพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กรนวัตกรรมจากผู้บริหารองค์กรยุคใหม่และผู้เชี่ยวชาญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์:  088-916-6915, 098-465-4429

Email: trisacademy@tris.co.th, iop@nia.or.th

#NIA #IOP #TRISAcademy #InnovativeOrganization #Srichand #BoldGroup