การแปลงกลิ่นและรสเป็นข้อมูลดิจิทัล (Digitizing Smell & Taste)

18 พฤษภาคม 2564

การแปลงกลิ่นและรสเป็นข้อมูลดิจิทัล (Digitizing Smell & Taste)

ปัญหาที่มีมานานในอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร คือ การควบคุมคุณภาพกลิ่นและรสชาติของสินค้า สัมผัสทั้งสองรูปแบบนี้ไม่มีมาตรฐานเนื่องจากไม่มีใครสามารถเก็บข้อมูลรสและกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีบริษัทสตาร์ทอัพหลายรายที่คิดค้นเทคโนโลยีต่างๆ ขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหานี้โดยการแปลงกลิ่นและรสเป็นข้อมูลดิจิทัล

...

#IFI #FutureScene #FutureIdeas #DigitizingSmellAndTaste #NIA

ดาวน์โหลด PDF