จะทำอย่างไรเมื่อวิกฤติภูมิอากาศ…ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต

26 มีนาคม 2566

~อดทนเวลาที่ฝนพรำ อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่าง~ เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย "ความเหงา ความเศร้า ความรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดาย" จึงบังเกิด จะทำอย่างไรเมื่อวิกฤติภูมิอากาศ⛈...ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต

 .

ชวนทุกคนร่วมศึกษาและเตรียมความพร้อมไปด้วยกันกับ 10 เทรนด์อนาคตสุขภาพจิตที่คนไทยต้องเผชิญในอีก 10 ปีข้างหน้า มาร่วมคาดการณ์อนาคตและหาคำตอบของวิกฤติภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจเราไปพร้อมกันได้ที่ https://www.nia.or.th/Climate-and-Mental-Health

.

และเตรียมพบกับการเปิดตัวรายงานวิจัยเล่มล่าสุด 📚 “อนาคตสุขภาพจิตไทย พ.ศ. 2576 - Future of Mental Health in Thailand 2033” โดย สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ ทีมวิจัยอนาคตศึกษา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และ ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (FutureTales Lab by MQDC) ได้ในเดือนมีนาคมนี้

.

#NIA #กรมสุขภาพจิต #ETDA #FutureTalesLabbyMQDC

#TheFuturesOfMentalHealth #อนาคตสุขภาพจิตไทย #IFI #Foresight #ClimateandMentalHealth #วิกฤติภูมิอากาศ