Change

NIA Creative Contest 2019 - "How do you work in the future"
Top 10 Finalists - รางวัลชมเชย

เรื่อง Change จาก ทีม หมีขาวฟิล์ม (โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย)

แนวคิด: เด็กหนุ่มหน้าใหม่ไฟแรง ได้เข้าไปทำงาน ณ บริษัทแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดัง การทำงานของเขาเป็นไปอย่างราบรื่น ทว่าบางอย่างที่บริษัทมอบให้นั้นทำให้เด็กหนุ่มเปลี่ยนไป โดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัว

#IFI #NIACreativeContest2019 #HowDoYouWorkInTheFuture