บล็อกเชนเพื่อการเกษตร (BlockChain for Agriculture)

2 มีนาคม 2564

บล็อกเชนจะถูกนำมาใช้บันทึกข้อมูลในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าการเกษตร เพื่อช่วยให้การตรวจสอบที่มาของสินค้ามีความรวดเร็วและน่าเชื่อถือมากขึ้น

บล็อกเชนถูกใช้ในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าเกษตรทุกประเภท และจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของสินค้าเกษตรทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เหมือนในกรณีของ บริษัท วอล มาร์ท ยักษ์ใหญ่ด้านธุรกิจค้าปลีกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีแผนที่จะเริ่มกำหนดให้ผู้ส่งผักแก่ซุปเปอร์มาร์เกตต้องบันทึกข้อมูลลงในระบบ Food Trust ของไอบีเอ็ม

อย่างไรก็ตาม การใช้บล็อกเชนเก็บข้อมูลด้านการเกษตร อาจไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ข้อมูลแหล่งที่มาของอาหารเท่านั้น แต่อาจรวมไปถึงข้อมูลพันธุกรรมพืช ซึ่งจะถูกใช้อ้างอิงในการตรวจสอบความเป็นเจ้าของสายพันธุ์

#IFI #FutureScene #FutureIdeas #BlockchainForAgriculture)#NIA

ดาวน์โหลด PDF