บรรจุภัณฑ์ฐานชีวภาพ และบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ (Bio–based and Biodegradable Packaging)

13 กรกฎาคม 2564

บรรจุภัณฑ์ฐานชีวภาพ และบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ (Bio–based and Biodegradable Packaging)

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจกับความปลอดภัยของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  บรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุฐานชีวภาพ และย่อยสลายได้ (Bio–Degradable Packaging) จึงได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะสามารถทดแทนการใช้พลาสติก และบางชนิดสามารถบริโภคได้ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเด็น ฟิล์ม / บรรจุภัณฑ์บริโภคได้ (Edible Film/Packaging) และบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ (Biodegradable Packaging)

.

#IFI #FutureScene #FutureIdeas #BioBasedAndBiodegradablePackaging  #NIA