Betagro 360 Transformation การเปลี่ยนแปลงก้าวสำคัญของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) สู่สังคมดิจิทัลด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารและความอร่อยที่เหนือระดับ พร้อมทางเลือกที่หลากหลายแก่ผู้บริโภค

13 พฤศจิกายน 2566

 

Betagro 360 Transformation การเปลี่ยนแปลงก้าวสำคัญของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) สู่สังคมดิจิทัลด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารและความอร่อยที่เหนือระดับ พร้อมทางเลือกที่หลากหลายแก่ผู้บริโภค

รับฟังสัมภาษณ์พิเศษจาก คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

🎖️ รางวัลดีเด่น ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่

🎯 บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของคนไทย ได้ยกระดับการทำงานรูปแบบใหม่ภายใต้แนวคิด Betagro 360 Transformation โดยมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในการทำงานทั้ง 6 ด้าน ตั้งแต่ 1) Digital Transformation 2) People Transformation 3) Growth Transformation 4) Betagro Venture 5) Cost Transformation 6) Sustainability Transformation เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Workforce ที่สามารถส่งมอบทางเลือกอาหารที่ปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคและคู่ค้าได้อย่างต่อเนื่อง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่สังคมดิจิทัลด้วยนวัตกรรมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

📌 สำหรับใครที่พลาดไป ปีหน้าเตรียมตัวให้พร้อม! ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook Page : NIA National Innovation Agency หรือ https://award.nia.or.th

#NIA #NIAawards2023 #NIAawards

#รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ #วันนวัตกรรมแห่งชาติ