IFI – นวัตกรรมกับองค์กรแห่งอนาคต

 31 สิงหาคม 2561 ที่ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร


IFI – นวัตกรรมกับองค์กรแห่งอนาคต

บรรยายเปิด โดย คุณธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เรื่อง “นวัตกรรมกับองค์กรแห่งอนาคต” ภายในงานสัมมนา “Future Enterprise – Innovation for a Brighter Tomorrow” นวัตกรรมกับการสร้างองค์กรแห่งอนาคต

ดาวน์โหลด PDF