“Futures MEME” Podcast ที่จะมา “อัปเดต” เทรนด์อนาคต เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติด้วยอนาคตศึกษา

22 ตุลาคม 2564

เปิดตัว “Futures MEME” Podcast รายการใหม่ที่จะมา “อัปเดต” เทรนด์อนาคต เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติด้วยอนาคตศึกษา โดย NIA ร่วมกับ FutureTales LAB by MQDC

เสิร์ฟออเดิร์ฟ EP.0 The Beginning of Futures and Beyond research ด้วย 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและอนาคตศึกษา ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA และ ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการบริหาร FutureTales Lab by MQDC ที่มาร่วมพูดคุยกันถึงความจำเป็นของการมองอนาคตและภาพอนาคตใน 6 มิติที่คนไทยต้องตั้งรับ

.

พร้อมทั้งแนวทางการออกแบบนวัตกรรมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง ส่งข้อมูลที่สำคัญให้แก่หน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชน ได้นำไปใช้ประโยชน์ในมิติการต่อยอดการพัฒนาที่อยู่อาศัย รวมถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในแต่ละด้าน และยังเป็นประเด็นสำคัญที่จะช่วยกำหนดนโยบายการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย

.

รายการ Futures Meme จะออกอากาศทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ติดตามได้ทาง

Soundcloud: https://soundcloud.com/niathailand/sets/futures-meme

Spotify: https://spoti.fi/3vCeScu

YouTube: https://youtu.be/5iwn1-XScWc

.

#NIA #FuturesMEME #FutureTalesLAB #Podcast #IFI